Publikujte vlastné články  |  Obsah každej stránky môžete zdieľať s priateľmi:

Revízie plynu v karavanoch a obytných autách

Jun

6

2017

V poslednej dobe nás navštevujú zákazníci, ktorí majú veľmi divným, možno až podozrivým spôsobom realizované revízie plynu (rozvodov a zariadení). V každom prípade im tieto revízie vykonávajú osoby, ktoré majú absolvované rôzne školenia, napr. vo firme Truma, prípadne Dometic a podobne. 

Dovoľujem si upozorniť, že revíziu plynu (rozvodov a zariadení) môže vykonať a vystaviť o tom revíznu správu iba revízny technik, ktorý má príslušné osvedčenie (osvedčenie predpísaného rozsahu) vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky. Akékoľvek iné osvedčenie neoprávňuje vydať osvedčenie o revízii, prípadne takto vydané osvedčenie je neplatné. Je síce možné že boli vykonané skúšky tesnosti a funkčnosti (možno aj predpísanými prístrojmi a postupmi), ale majiteľ karavanu má maximálne iba dobrý pocit že mu (možno) nikde neuniká plyn a všetky spotrebiče mu fungujú správe. Nemá však žiadne poistenie  v prípade vzniku škody voči poisťovni ani voči žiadnej tretej osobe. Toto je dobré si uvedomiť.

Samozrejme každý si so svojím majetkom nakladá ako chce, je to jeho vec, ale rovnako potom znáša aj prípadne následky.

Petr Koždoň, DANAX s.r.o.
V: Rôzne články Od: Peter [317 Blue Star Level]
Reakcia #1

SocialSignals24 .com

*** Auto Panel with Specal offer of YouTube Views | High Retention Views | Suggested Views | World Wide Views | Targeted Views | Fast Views | Drip Feed Views and more than 100+ Services | Auto with API .

YouTube Views 0.12$ / 1,000 ★★★ YouTube [ Drip Feed Views ] 0.6$ / 1,000
Youtube HR Views 0.25$ / 1,000 ★★★ YouTube [ Targeted Views ] 0.8$ / 1,000
Youtube Likes 5$ / 1,000 ★★★ YouTube – Subscribers 25$ / 1,000
Youtube – DisLikes 6$ / 1,000 ★★★ YouTube – Shares 5$ / 1,000
Youtube – Favorites 15$ / 1,000 ★★★ Youtube – Comments 10$ / 1,000

Facebook – Fan Likes 4$ / 1,000 ★★★ Facebook – Followers 7$ / 1,000
Facebook – Post Likes 0.7$ / 1,000 ★★★ Facebook – Video Views 0.17$ / 1,000
Facebook – Comments 10$ / 1,000 ★★★ Facebook – Emoticons 0.9$ / 1,000

Instagram Followers 0.8$ / 1,000 ★★★ Instagram – Likes 0.1$ / 1,000
Instagram – Mentions 4$ / 1,000 ★★★ Instagram – Views 0.16$ / 1,000

Twitter Followers 0.6$ / 1,000 ★★★ Twitter – Retweets 0.6$ / 1,000
Twitter – Favorites 0.6$ / 1,000 ★★★ Twitter – Likes 0.6$ / 1,000 ​

Go To: SocialSignals24. com
SocialSignals24.com

.

Answers Od: Mathewedilt [2 Grey Star Level]

Môžete reagovať

Musíte byť Prihlásený.

Nie ste ešte členom? Registrácia »

Karavan ShopBRITZ Australia

Hodnotenie

Získajte hviezdy za príspevky!

Počet šedých hviezd [1 - 25 Počet šedých hviezd]
Počet zelených hviezd [26 - 50 Počet zelených hviezd]
Počet modrých hviezd [51 - 500 Počet modrých hviezd]
Počet oranžových hviezd [501 - 5000 Počet oranžových hviezd]
Počet červených hviezd [5001 - 25000 Počet červených hviezd]
Počet čiernych hviezd [25001+ Počet čiernych hviezd]